30 Jahre VTG Natternbach
Fahrt nach Natternbach vom 5. Mai - 7. Mai 2006
___________________________________________________________________________________________________________

IMG_3690 IMG_3691 IMG_3719 IMG_3722
IMG_3690.jpg IMG_3691.jpg IMG_3719.jpg IMG_3722.jpg
IMG_3730 IMG_3731 IMG_3732 IMG_3733
IMG_3730.jpg IMG_3731.jpg IMG_3732.jpg IMG_3733.jpg
IMG_3734 IMG_3735 IMG_3736 IMG_3737
IMG_3734.jpg IMG_3735.jpg IMG_3736.jpg IMG_3737.jpg
IMG_3738 IMG_3739 IMG_3758 IMG_3781
IMG_3738.jpg IMG_3739.jpg IMG_3758.jpg IMG_3781.jpg